FM 안테나 | DMB 안테나 | 오디오 케이블
   
 
AV 전문용어
제작케이블 문의
AV 케이블상식
공지사항(각종정보)
질문 & 답변
찾아오시는길
카드결제
무통장입금계좌안내

 
   
  [아나로그] 공중파 채널현황 - 충청도
  글쓴이 : avcorea     날짜 : 07-04-02 10:26     조회 : 9882     트랙백 주소

지역

수신가능지역

송.중계소

KBS1

KBS2

EBS

MBC

SBS

충주시

전지역

가엽산

V-12

U-30

V-21

U-36

 

제천시

송학면 전지역

향교산
송학

U-33
U-46

U-23
U-19

U-28
U-38

U-26
U-26

U-
U-

음성군

전지역

가엽산

V-12

U-30

U-21

U-36

U-

단양군

적성면 전지역

신단양
금수산

U-24
U-60

U-56
U-44

U-47
U-38

U-52
U-50

U-
U-

충주시

앙성면능암리(대촌)
마련리(연동)
용포리(갈치)
마련리(마장)
용포리(월포)
용포리(용당)
본평리(유랑)

남산
가엽산
용문산

V-9
V-12
U-32

V-7
U-30
U-26

V-13
U-21
U-19

V-11
U-36
U-36

V-6
U-
U-55

제천시

백운면 원월리,도곡리,방학리,평동리

백운산

V-10

U-31

U-40

U-34

U-

청주시
청원군
진천군
괴산군
증평군

 

우암산
가엽산
계룡산

V-10
V-12
V-6

U-24
U-30
U-42

U-
U-21
U-39

U-33
U-36
U-

U-
U-
U-

청원군

미원면

미원TVR

U-59

U-49

U-47

U-51

U-

괴산군

괴산읍
연풍면
장연면
청천면
소수면
칠성면

괴산TVR
연풍TVR
장연TVR
청천TVR
소수TVR
칠성

U-53
V-9
V-10
U-26
V-7
V-9

U-49
U-47
U-44
U-44
U-25
U-26

U-47
U-49
U-47
U-38
U-
U-

U-51
U-
U-
U-34
U-
U-

U-
U-
U-
U-
U-
U-

옥천군
청원군

남서부

식장산
계룡산

V-4
V-6

U-48
U-42

U-54
U-39

V-8
U-

U-
U-

옥천군
보은군

일부

금적산

U-52

U-44

U-50

U-46

U-

보은군

내속리면

속리산VTR

V-13

V-11

U-51

V-9

 

영동군

영동읍,양강면,심천면
영동군.학산면,양산면

영동TVR
학산TVR

V-7
U-40

V-13
U-31

U-19
U-46

V-11
U-38

U-
U-

대전광역시
충남

일부

계룡산

V-6

U-42

U-39

U-

U-

대전광역시
연기군
금산군
논산군

일부

식장산

U-56

U-48

U-54

V-8

U-22

천안시
연기군
예산군

일부

흑성산

U-47

U-51

U-53

U-45

U-19

홍성군
예산군
서산시
당진군
태안군

천안시일원,보령시,태안군일원

원효봉
옥마산

U-31
U-20

U-35
U-24

U-29
U-22

U-40
U-26

U-52
U-60

서산시
당진군
예산군
천안시

일원

남산
관악산

V-9
U-25

V-7
U-37

V-13
U-43

V-11
U-41

V-6
U-27

보령시
금산군
태안군 

일원

모악산

V-7

V-13

U-45

V-10

U-

서천군

서천읍,남산리

서천

U-53

U-44

U-55

U-

U-25


코멘트입력